Domenii Tematicebreadcrumb separatorDetaliu zona tematică
Contracte colective de muncă naționale

În Italia, spre deosebire de alte state europene, nu există niveluri salariale minime stabilite prin lege și valabile pentru toți lucrătorii care aparțin unei anumite categorii și, prin urmare, pentru determinarea acestora, partenerii sociali și negocierea colectivă națională joacă un rol central.

Mai exact, în sistemul actual, contractele colective de muncă sunt obligatorii numai pentru angajatorii înscriși în asociațiile sindicale contractante. Cu toate acestea, fiecare angajator, chiar dacă nu este înscris, are totuși obligația de a le garanta angajaților săi o remunerație suficientă și proporțională cu calitatea și cantitatea muncii, potrivit dispozițiilor prevăzute la articolul 36 din Constituție. Jurisprudența italiană interpretează această prevedere constituțională în sensul că remunerația considerată suficientă și proporțională este cea stabilită de sindicate în contractul colectiv de muncă național aferent categoriei economice de care aparține angajatorul. Remunerația minimă este cea stabilită de CCNL (Contract colectiv de muncă la nivel național) din sector, încheiate de Sindicatele cele mai reprezentative la nivel național, contracte care sunt luate în considerare de judecător în situația în care lucrătorul consideră că nu i-a fost plătită o retribuție suficientă și proporțională. În ceea ce privește contribuțiile impozabile în scopul îndeplinirii obligațiilor de asigurare și securitate socială, articolul 1 alineatul (1) din Decretul-lege nr. 338 din 9.10.1989, transformat în Legea nr. 389/1989, prevede că, în cazul în care există mai multe contracte colective în vigoare în același sector de produse, remunerația care trebuie luată în considerare ca bază de calcul al contribuțiilor la asigurare și securitate socială nu poate fi mai mică decât cuantumul remunerației stabilit prin contractele colective încheiate numai de către de sindicatele comparativ mai reprezentative.

Potrivit analizei datelor furnizate de INL, marea majoritate a lucrătorilor detașați în Italia sunt angajați în sectorul construcțiilor, al industriei de prelucrare a metalelor și al transporturilor. Din acest motiv, publicăm pe site contractele semnate de cele mai reprezentative asociații sindicale naționale, aplicate cel mai frecvent lucrătorilor italieni care lucrează în aceste sectoare. Grilele de salarizare minimă pentru cele trei contracte raportate.

CCNL pot fi consultate prin intermediul Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL (Arhiva națională a contractelor colective de muncă ale CNEL).

  • Grila de salarizare minimă a CCNL


Urmăriți-ne pe

twitter linkedin telegram youtube instagram facebook