Domenii Tematicebreadcrumb separatorDetaliu zona tematică
Notificarea obligatorie

Prin Decretul nr. 170 din 6 august 2021 (și anexele la acesta), Ministerul Muncii și Politicii Sociale a adoptat standardele și normele privind transmiterea electronică a notificărilor pe care furnizorii de servicii trebuie să le trimită ministerului în ceea ce privește lucrătorii detașați pe termen lung în Italia, abrogând astfel Decretul ministerial anterior din 10 august 2016. În special, dispozițiile noului decret se aplică notificării prealabile a detașării și oricăror modificări ulterioare ale acesteia, precum și transmiterii notificării motivate pentru detașările pe termen lung.

Prin urmare, începând cu 2 noiembrie 2021 este disponibilă pe portalul https://servizi.lavoro.gov.it noua versiune a procedurii electronice „Detașare transnațională”, actualizată cu noile caracteristici cuprinse în decret. Pe lângă notificarea detașării pe termen lung menționată anterior, decretul prevede că, cu ajutorul formularului UNI_Distacco_UE pot fi notificate și „detașările în lanț” și perioadele de înlocuire a lucrătorilor detașați.

Decretul ministerial nr. 170 din 6 august 2021 prevede că:

  • notificarea trebuie transmisă electronic prin intermediul formularului UNI_DISTACCO_UE până la ora 24 a zilei anterioare începerii perioadei de detașare. Această notificare poate fi anulată cel târziu la ora 24 în ziua în care începe detașarea. În plus, orice modificare ulterioară a notificării trebuie transmisă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului modificator;
  • modificarea datei de începere a detașării trebuie notificată cel târziu la ora 24 a zilei anterioare începerii detașării;
  • notificarea motivată pentru detașările pe termen lung trebuie transmisă în termen de cel mult 5 zile de la data la care durata detașării a fost depășită cu 12 luni.

În ultimul rând, pentru detașările în vigoare la 2 noiembrie 2021, notificarea motivată a detașărilor pe termen lung (articolul 4a din Decretul legislativ nr. 136/2016) trebuie efectuată în termen de 30 de zile începând de la 2 noiembrie 2021, iar termenul de 12 luni se calculează de la 30 iulie 2020.

În cazul detașării de bunuri sau de pasageri în contextul cabotajului, întreprinderea străină care dispune detașarea va trebui să utilizeze o anumită procedură electronică care este în vigoare de la 1 martie 2017.

Informațiile transmise Ministerului Muncii și al Politicilor Sociale pot fi consultate și la INL, INPS și INAIL.

Pentru informații suplimentare se poate consulta, de asemenea, în secțiunea Documentație Circulara INL nr. 2 din 19 octombrie  2021 și Nota INL nr. 1659 din 29 octombrie 2021.

Toate detaliile pot fi găsite în ghidurile privind detașarea și cabotajul.


Urmăriți-ne pe

twitter linkedin telegram youtube instagram facebook